Search This Blog

Thursday, July 23, 2009

Penggunaan Web Dalam Pendidikan

Teknologi pendidikan telah mengalami perubahan yang pesat sejak penggunaan internet diperkenalkan. Web 2.0 dengan ciri-ciri SLATE telah membuka ruang baru bagi pengguna internet. Para pendidik tidak seharusnya ketinggalan untuk merebut peluang ini. Usaha yang gigih perlu dilaksanakan untuk membolehkan semua guru memperolehi kemahiran mengguna teknologi ini dalam bilik darjah, atau sekurang-kurangnya menggunakan kemudahan ini untuk menimba lebih banyak ilmu semasa. Kolaborasi dan perkongsian sepatutnya dijadikan budaya untuk meningkatkan kemahiran antara guru. Kemudahan social network yang diberikan secara percuma seharusnya digunakan untuk merebut peluang meningkatkan prestasi pendidk, seterusnya menjadi pendidik yang kreatif dan inovatif.